Nordisk konvention om miljøbeskyttelse

 

Beskrivelse og formål: Nordisk Miljøbeskyttelseskonvention, konvention fra 1974 mellem Danmark, Norge, Sverige og Finland vedrørende erstatning for grænseoverskridende miljøskader for al slags forurening fra faste kilder. Et af hovedprincipperne er, at der i vurderingen af etablerings- og/eller produktionstilladelsen til en virksomhed, der kan skade miljøet, også skal indgå eventuelle påvirkninger af miljøet i andre nordiske lande, samt at myndighederne i disse lande skal informeres om sådanne påvirkninger.

Tiltrædelse: Ratificeret af Danmark i 1974 uden forbehold for Grønland.