MARPOL-konventionen

Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe af 1973.

Beskrivelse og formål: MARPOL-konventionen har til formål at forebygge og minimere forurening fra skibe, både fra rutinemæssige driftsoperationer og uheld. Konventionen indeholder reguleringer i 6 forskellige annekser: Anneks I Olie, Anneks II Kemikalier, Anneks III Emballeret farligt gods, Anneks IV Spildevand, Anneks V Affald og Anneks VI Luftforurening.

Tiltrædelse: Grønland tiltrådte konventionen i 1997 med undtagelse af Anneks IV og Anneks VI.