Fjeldskred i Grønland

Selvstyret har modtaget resultaterne af en screeningsundersøgelse fra GEUS, som indeholder nogle foreløbige risikovurderinger i forhold til alvorlige fjeldskred i hele Grønland. Samtidigt gøres der opmærksom på, at der er behov for feltundersøgelser, inden der kan laves mere fyldestgørende risikovurderinger.

Læs mere i det nedenstående materiale:

Grønlands Beredskabskommissions beredskabsfaglige vurdering i forhold til risiko for alvorlige fjeldskred i Grønland

Kort over Saqqaq

Afrapportering af screeningundersøgelse af risiko for alvorlige fjeldskred i Grønland

Supplerende notat om kritiske lokaliteter langs Vaigat-kysten

Supplerende notat om kritiske lokaliteter med mulig høj risiko

Supplerende kort over kritiske lokaliteter

Faktaark om Beredskabskommissionen