Kommunal affaldshåndtering

Affaldshåndtering er et kommunalt anliggende. Inden for rammerne af det kommunale selvstyre har hver enkelt kommune stor indflydelse på, hvordan affaldet håndteres lokalt.

 

Kommunal affaldshåndtering

Kommunerne står for indsamling af dagrenovation, natrenovation og storskrald. Det er også kommunen, der står for forårsrengøringen hvert år efter tøbrud. I både by og bygd skal kommunen anvise en bortskaffelsesmulighed til affaldet. Bortskaffelsesmuligheder kan være forbrænding, deponering eller genanvendelse.

Kommunerne agerer inden for Naalakkersuisuts rammelovgivning på området. Kommunerne har mulighed for at søge finanslovsmidler som tilskud til pilotprojekter og til etablering af anlæg til modtagelse og sortering af affald.

Kommunerne indretter selv de lokale systemer for håndtering af affald ud fra deres affaldsplaner og affaldsregulativer, som kan findes på kommunernes hjemmesider.

Kommunernes affaldsregulativer