Eksplosive

Tragiske hændelser i forbindelse med uheld og med terrorvirksomhed understreger behovet for styring og kontrol med indførelse, opbevaring, distribution og anvendelse af eksplosiver. Dette sikres gennem en enekoncession på indførelse, opbevaring og distribution samt en kontrolleret udstedelse af tilladelse til anvendelse. Desuden deltager Selvstyret i oplysningsvirksomhed over for brugerne med henblik på forståelse af reglerne på området samt forøgelse af sikkerheden.

Der foretages, i samarbejde med politiet, anmeldte og uanmeldte kontrolbesøg på sprængstofmagasiner og på byggepladser, hvor der anvendes eksplosivstoffer. Ved sprængstofulykker fortages der en vurdering af firmaer og sprængningsleders kvalifikationer.

Ulovligheder påtales og anmeldes eventuelt til politiet.