Id-kort til pressen

For at få adgang til Grønlands Selvstyres bygninger skal pressens medarbejdere have personlige presse-id-kort, som skal bæres synligt, når medarbejderen befinder sig i Grønlands Selvstyres bygninger. Kortet har en anden farvekode end de folkevalgtes og selvstyrets faste medarbejderes id-kort. På den måde kan man se, at vedkommende der bærer kortet er presse-medarbejder, blot ved at se på farvekoden.

Id-kortet giver ikke adgang til at låse eller åbne døre op, men giver presse-medarbejderen mulighed for at færdes i Inatsisartut og presselokalerne uledsaget.

Hvad angår adgang til departementerne og styrelserne, skal pressens medarbejdere henvende sig i Grønlands Selvstyres receptioner og efterfølgende hentes op til vedkommende, som pressen har aftale med.

Ansvarshavende direktør/redaktør (eller dennes stedfortræder) skal meddele Grønlands Selvstyre, hvis der er ønske om at pressefolk – journalister, fotografer, teknikere mv. – skal have et id-kort til selvstyret. Der skal angives medarbejderes navn og stillingsbetegnelse. Medarbejderen skal enten sende eller medbringe et pasbillede (se krav).

Id-kort til pressen skal fornys hvert år.

Henvendelse skal ske til:

Informationskontoret Tusagassiivik
E-mail info@nanoq.gl