Modtagere af puljemidler til uafhængig research

Transparency International Greenland

Et projekt med titlen: ”Nationalparken”. Følgende beskrivelse er uddrag af deres ansøgning:
”Nationalparken, som er oprettet i 1992, er et unikt område, der beskyttes af Naalakkersuisut. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 17. juni 1992 fastsætter regler for brug af National-parken herunder zoneindeling. Naalakkersuisut kan i henhold til § 25 tillade forundersøgelser, eftersøgning og udnyttelse af mineralske ressourcer i Nationalparken.

IronBark Zinc Limited ønsker at gennemføre et større mineprojekt i Citronenfjord i National-parken. Planlægningen af minen er ganske fremskreden, og det er ikke det eneste råstofprojekt med potentiale i Nationalparken.
Transparency International Greenland ønsker sammen med NGO-koalitionen for bedre borger¬-indragelse at sikre åbenhed og transparens ved at give alle borgere information om Nationalparken som et unikt natur- og kulturområde og dermed bidrage til større folkelig opmærksomhed på den fælles ejendom. Sideløbende er målet at sikre information om og debat blandt alle landets borgere om mulig minedrift i Nationalparken. …”
(Materiale vedlægges senere)

Inuit Circumpolar Council – Greenland

Et projekt med titlen: ”Bedre borgerinddragelse om Kuannersuit” Følgende beskrivelse er uddrag af deres ansøgning:
”Trods et langvarigt undersøgelsesarbejde i forbindelse med en mulig mine i Kuannersuit ved Narsaq, ved befolkningen fortsat meget lidt om, hvilke miljø-, natur- og sundhedsmæssige konsekvenser udvinding af Uran vil have for nærområde, fangstdyr, landbrug og befolkning. Ved at hyre en uafhængig ekspert med erfaring fra Uranprojekterne i Canada eller uran-udvindig generelt vil Inuit Circumpolar Council (ICC) i samarbejde med NGO-koalitionen for bedre borgerinddragelse indsamle vigtig viden til høringssvar i forbindelse med måske kommende uranprojekter. Den uafhængige viden vil ligeledes blive videreformidlet til den grønlandske befolkning, så debatten bliver mere kvalificeret end hidtil. Den uafhængige viden vil ligeledeles blive videreformidlet til den grønlandske befolkning, så debatten bliver mere kvalificeret end hidtil. Den uafhængige ekspert vil gennemgå tilgængeligt høringsmateriale, søge viden fra lignende projekter og generelt set tjekke oplysninger fra myndighed såvel som mineselskaber …”

(Materiale: “Ajorpoq” – vi får ingen svar)

KNR – Kalaallit Nunaata Radioa

Et projekt med titlen: ”Fremtidige industriprojekter i Kvanefjeldet samt Kringlerne”. Følgende beskrivelse er uddrag af deres ansøgning:
”En undersøgelse med fokus på den sydgrønlandske befolknings holdning til de store frem-tidige indstriprojekter i Kvanefjeldet samt Kringlerne, dem der er for og dem der er imod, og belyse deres begrundelser. Vi vil sammenligne de eksisterende erhverv, fåreholder¬erhvervet, med afgrøder og turisme som biprodukter samt fiskeriet med evt. kombination med mine-industri. KNR’s ansøgning var med henblik på at udarbejde nogle journalistiske undersøgelser med henblik på TV udsendelser, med eventuel eksport til andre TV stationer.”
Resultatet af projektet kan ses her:

Uumassusillit uumaatsullu (1:2)

Uumassusillit uumaatsullu (2:2)

SIK / KANUKOKA – Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat / Kalaallit Nunaanni Kommuneqarfiit Kattuffiat

Projektet er i løbet af processen blevet ændret. Følgende beskrivelse er et uddrag af den reviderede ansøgning:
”Hvordan lokale arbejdsmarkeder i Grønland bliver påvirket af større industriprojekter opstår, flytter og lukker – med udgangspunkt i en fiskeindustri i Sisimiut
Det overordnede mål med projektet er at afdække hvordan de lokale arbejdsmarkeder i Grønland bliver påvirket af større industriprojekter. Hvordan de opstår, flytter og lukker. Projektet vil gerne have defineret om der er særlige samfundsgrupper, som er udsat for strukturelle ændringer ved fx større industriprojekter. Helt konkret vil der blive taget udgangspunkt i en fiskeindustri i Sisimiut.
I forbindelse med projektet, ønskes der så vidt muligt at få udvidet undersøgelsen til også at belyse andre erhvervs betydninger for lokalsamfundene. Dette vil også været relevant i forhold til de høringssvar, som SIK og KANUKOKA udarbejder, og som forventes at komme de kommende år, særligt inden for råstofsektoren.”

(Materiale vedlægges senere)