Politiske sagsområder

Departementet varetager sekretariatsfunktioner for formanden for Naalakkersuisut og Naalakkersuisut. Den daglige ledelse varetages af Departementschefen.

Formandens Departement (NSN)

Departementet/Sekretariatet

Departementet varetager sekretariatsfunktioner for formanden for Naalakkersuisut og Naalakkersuisut. Den daglige ledelse varetages af Departementschefen.

Sekretariatet skal sikre koordinering af Naalakkersuisut´s politik i oplæg til Naalakkersuisut, herunder kvalitetssikring af indhold. Endvidere sikre koordination af Naalakkersuisut´s punkter og Inatsisartut-medlemmers beslutningsforslag m.m. til Inatsisartut samlinger samt gennemførelser af projekter og udredninger som går på tværs af departementer, og opgaver pålagt af departementschefgruppen.

Departementets arbejdsområde omfatter således primært funktioner, der kan give direktionen et kvalificeret grundlag til at varetage sine koordinerende og rådgivende opgaver i forhold til Formanden og Naalakkersuisut og i forhold til den samlede organisation i Naalakkersuisut.

Departementets arbejdsområde indeholder således også faglige funktioner af overordnet, tværgående og koordinerende art, som ikke naturligt hører under eller kan placeres i et fagdepartement.

Til toppen

Bestyrelsessekretariatet

Bestyrelsessekretariatet forestår varetagelsen af Grønlands Selvstyres ejerskab til de helt og delvist selvstyreejede aktieselskaber. Kontoret koordinerer udviklingen af Naalakkersuisuts ejerpolitik og sikre implementeringen af politiske tiltag i forhold til de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber.

Til toppen

Lovafdelingen

Lovafdelingen er Grønlands Selvstyres centrale juridiske afdeling, hvis formål er at varetage en bred vifte af juridiske opgaver for Naalakkersuisut, Formanden for Naalakkersuisut samt de øvrige departementer i Grønlands Selvstyre.

Lovafdelingen servicerer de enkelte departementer med juridisk bistand i forbindelse med regeludstedelse med henblik på kvalitetssikring af den grønlandske lovgivning. Desuden yder afdelingen rådgivning i forbindelse med juridiske problemstillinger.

Til toppen

Tusagassiivik

Tusagassiivik er Selvstyrets informationskontor, og servicerer Naalakkersuisut, Inatsisartut og hele centraladministrationen.

Til toppen