Lovafdelingen

Lovafdelingen er Grønlands Selvstyres centrale juridiske afdeling, hvis formål er at varetage en bred vifte af juridiske opgaver for Naalakkersuisut, Formanden for Naalakkersuisut samt de øvrige departementer i Grønlands Selvstyre.

Lovafdelingen servicerer de enkelte departementer med juridisk bistand i forbindelse med regeludstedelse med henblik på kvalitetssikring af den grønlandske lovgivning. Desuden yder afdelingen rådgivning i forbindelse med juridiske problemstillinger.
Lovafdelingens arbejde omfatter følgende primære funktionsområder:

 • Lovteknik vedr. love, forordninger og bekendtgørelser samt kommunale vedtægter
 • Lovfortolkning og juridisk rådgivning over for Naalakkersuisut og Selvstyrets øvrige forvaltningsenheder m.v.
 • Kundgørelse samt trykning og offentliggørelse af Selvstyrets retsforskrifter
 • Kontakten til Rigsmyndighederne, herunder i forbindelse med:
  • Selvstyreordningen
  • Rigslovgivningen
  • Koordinerende funktioner i forbindelse med konventioner
 • Regeludstedelse og vejledning vedr.:
  • Offentlighedslovgivning og forvaltningslovgivning
  • Lovgivning om Inatsisartut og Naalakkersuisut
  • Lovgivning om ekspropriation, Sommertid og andre spørgsmål om tidsfastsættelse
   Lovafdelingen påtager sig endvidere ad hoc opgaver og indgår i tværgående arbejdsgrupper og lign.