Valg til menighedsrepræsentation

Beskrivelse af valg til menighedsrepræsentation

Medlemmer af Folkekirken i Grønland har valgret til menighedsrepræsentationer, når de opfylder betingelserne for valgret til kommunalbestyrelsen. Valg til menighedsrepræsentationerne finder sted samtidig med valg til kommunalbestyrelsen. Det er valgbestyrelserne i kommunerne, der forbereder, leder og gennemfører valg til menighedsrepræsentationerne.

 

Hvis du har spørgsmål om valg til menighedsrepræsentationerne, kan du kontakte din kommune.

 

Herunder finder du lovgivningen vedrørende valg til menighedsrepræsentation:

Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer (se kapitel 4 for afsnittet vedrørende valg til menighedsrepræsentation)