Valg til bygdebestyrelse

Beskrivelse af valg til bygdebestyrelse

Ved valg til bygdebestyrelser udgør de bygder, der omfattes af en fælles bygdebestyrelse, én valgkreds. En fælles bygdebestyrelse skal omfatte mindst to bosteder inden for samme kommune. Afgørelse om i hvilke bosteder, der kan vælge fælles bygdebestyrelse, og om antal medlemmer, der skal vælges, træffes af kommunalbestyrelsen. Valg til fælles bygdebestyrelser finder sted i april samme år som valg til kommunalbestyrelsen. Det er valgbestyrelsen i den enkelte kommune, der fastsætter dato for valgets afholdelse.

 

Hvis du har spørgsmål om valg til bygdebestyrelserne, kan du kontakte din kommune.

 

Herunder finder du lovgivningen vedrørende valg til bygdestyrelse:

Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer (se kapitel 3 for afsnittet vedrørende valg til bygdebestyrelse)