Valgnævnet

Beskrivelse af Valgnævnet

Indenrigsafdelingen varetager sekretariatsfunktionen for Valgnævnet. Valgnævnet er i særlig grad aktivt i forbindelse med, at der afholdes valg til Inatsisartut, hvor en række sager skal godkendes eller besluttes i Valgnævnet op til valget, og umiddelbart efter valget.

 

Valgene til Inatsisartut samt valg til Borgerrådet i Pituffik ledes af Valgnævnet.

 

Valgnævnet består af departementschefen i Formandens Departement, et medlem udpeget af kommunerne i forening samt Grønlands biskop eller disses stedfortrædere.

 

Nuværende medlemmer Valgnævnet:

  • Hans-Peder Barlach Christensen, Departementschef i Formandens Departement (formand)
  • NN (Afventer kommunernes udpegning)
  • Sofie Petersen, Biskop for Grønlands Stift

Valg til kommunalbestyrelserne, bygdebestyrelserne og menighedsrepræsentationerne ledes af kommunernes valgbestyrelser. Valgnævnet er alene et dispensations- og klagenævn i forbindelse med de kommunale valg.

 

Hjemmelsgrundlag:

Landstingslov nr. 9 af 31. oktober 1996 om valg til Grønlands Landsting (se kapitel 7 for afsnittet vedrørende Valgnævnet)