Valgbarhedsnævnet

Beskrivelse af Valgbarhedsnævnet

Indenrigsafdelingen varetager sekretariatsfunktionen for Valgbarhedsnævnet. Nævnet har til opgave at valgbarhedsprøve de personer, som er blevet indvalgt til poster i de grønlandske kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser, menighedsrepræsentationer og borgerrådet i Pituffik.

 

Valgbarhedsnævnet mødes efter hvert valg samt efter behov i valgperioden.

 

Valgbarhedsnævnet består af landsdommeren ved Grønlands Landsret samt fire andre medlemmer, hvoraf kommunerne udpeger to medlemmer blandt kommunal- og bygdebestyrelsesmedlemmerne og Inatsisartut udpeger to blandt sine medlemmer.

 

Valgbarhedsnævnet består af følgende medlemmer:

  • Landsdommer Kirsten Thomassen, Grønlands Landsret
  • NN (afventer kommunernes udpegning)
  • NN (afventer kommunernes udpegning)
  • Hermann Berthelsen (udpeget af Inatsisartut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018)
  • Sofia Geisler (udpeget af Inatsisartut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018)
  • Biskop Sofie Petersen (biskoppen deltager i sager vedrørende menighedsrepræsentationer)

 

Hjemmelsgrundlag:

Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer (se kapitel 2 for afsnittet vedrørende Valgbarhedsnævnet)