Følgegruppe for mindre bosteder

Beskrivelse af følgegruppe for mindre bosteder

Indenrigsafdelingen varetager sekretariatsfunktionen for følgegruppe for mindre bosteder. Følgegruppen blev nedsat efter konferencen ”Alloriarta Kivitseqatigiillutalu – Lad os løfte i flok”, der blev afholdt den 30. og 31. maj 2017. Konferencen havde til formål, at danne grundlag for udviklingen i de mindre bosteder frem til næste kommunalvalg.

 

Følgegruppen for mindre bosteder har til opgave, at følge op på realiseringsprocessen i forbindelse med konferencens anbefalinger.

 

Følgegruppe for mindre bosteder består af følgende medlemmer:

  • Jens Kristian Therkelsen – KANUNUPE
  • Laila K. Thomassen – KANUNUPE
  • Palle Jeremiassen – på vegne af kommunerne
  • Naalakkersuisoq for Indenrigsafdelingen – på vegne af Naalakkersuisut
  • Klaus Georg Hansen og Marianne Petersen, Indenrigsafdelingen, sekretariatet

Hjemmelsgrundlag:

Se teksten ovenfor.