Ekspropriation

Beskrivelse af en ekspropriationsforretning

I 1992 fik Landsstyret myndighed til at beslutte ekspropriation af privat ejendom på sagsområder, som hører under Grønlands egen administration. Indenrigsafdelingen administrerer denne myndighed på vegne af Naalakkersuisut.

Ved behandling af sager om ekspropriation, der henhører under Naalakkersuisut, forsøges først, at finde en mindelig ordning, og hvis dette ikke er muligt, foretager Naalakkersuisut ekspropriationen.

Når ekspropriationen er foretaget, nedsætter Indenrigsafdelingen et udvalg bestående af 4 eller 5 uvildige personer, hvoraf formanden og et andet medlem udpeges af Naalakkersuisut, et medlem udpeges af den pågældende kommunalbestyrelse og 2 medlemmer udpeges af ekspropriationssagens berørte private parter, hvis ejendom, er genstand for ekspropriation, eller 1 medlem, hvis der kun er tale om en berørt part.

Indenrigsafdelingen kan varetage sekretariatsfunktionen for et ekspropriationsudvalg.

Foretagne ekspropriationer

 

Ekspropriation i forbindelse med udvidelse af Nuuk lufthavn.

Pressemeddelelse 10. april 2019
Fremlæggelse af materiale vedrørende ekspropriation

Pressemeddelelse 31. maj 2019
Indkaldelse til besigtigelsesforretning på byggefelt B2 og B3 Nukappiakuluk
 

Ekspropriation i forbindelse med udvidelse af Nuuk lufthavn.

 

Hjemmelsgrundlag:

Landstingslov nr. 25 af 30. oktober 1992 om ekspropriation