Den Politiske Koordinationsgruppe

Beskrivelse af Den Politiske Koordinationsgruppe

Indenrigsafdelingen varetager sekretariatsfunktionen for Den Politiske Koordinationsgruppe, som består af Naalakkersuisut og de fem borgmestre. Formanden for Den Politiske Koordinationsgruppe er Formanden for Naalakkersuisut. 

I Den Politiske Koordinationsgruppe behandles politiske emner, som har et fællesoffentligt (og fælleskommunalt) fokus såsom: 

  • Samarbejdsaftaler for hele gruppen
  • Bloktilskuds- og udligningsaftaler
  • Overdragelse af områder til kommuner eller Selvstyret
  • Udflytning af arbejdspladser
  • Orienteringer om nye lovgivningstiltag
  • Væsentlige overordnede politiske emner

Medlemmerne af Den Politiske Koordinationsgruppe afholder møder to-tre gange årligt. Møder, der afholdes under en samling i Inatsisartut, afholdes som udgangspunkt i Nuuk, mens møder, der afholdes uden for samlingerne, søges afholdt i de øvrige kommuner på skift. Medlemmerne af Den Politiske Koordinationsgruppe fastsætter forud for mødeindkaldelsen emnerne på dagsordenen for det kommende møde. Møderne i Den Politiske Koordinationsgruppe er så vidt muligt tematiserede.

Som sekretariat for Den Politiske Koordinationsgruppe foranlediger Indenrigsafdelingen, at der senest 5 hverdage inden et ordinært møde afholdes, udsendes en dagsorden med dertilhørende bilag til dagsordenspunkterne. Indenrigsafdelingen sørger ligeledes for, at der udfærdiges et beslutningsreferat, som umiddelbart efter mødet udsendes, når det foreligger på grønlandsk og dansk, med endelig godkendelse på næstkommende møde.

Hjemmelsgrundlag:

Forretningsorden for Den Politiske Koordinationsgruppe