Tinglysning

Beskrivelse af relevant lovgivning vedrørende tinglysning

Herunder finder du en oversigt over relevant lovgivning vedrørende tinglysning, som Indenrigsafdelingen har ansvar for.

 

Når der er skrevet tinglysning, så er det en tilsnigelse, for her i landet foretages der endnu ikke egentlig tinglysning. Der foretages blot registrering. Det er det tætteste, vi kommer på egentlig tinglysning.

 

Lov nr. 154 af 10. maj 1967 for Grønland om pant, som ændret ved:

- Lov nr. 34 af 31. januar 1979

- Lov nr. 849 af 21. december 1988

Bekendtgørelse nr. 435 af 28. november 1967 for Grønland om registrering af pant