Ekspropriation

Beskrivelse af relevant lovgivning vedrørende ekspropriation

Herunder finder du en oversigt over relevant lovgivning vedrørende ekspropriation, som Indenrigsafdelingen har ansvar for.

Lov nr. 1012 af 19. december 1992 om ekspropriation på sagsområder, der henhører under Grønlands hjemmestyre

Landstingslov nr. 25 af 30. oktober 1992 om ekspropriation