Konferencen om udvikling af den offentlige sektor – juni 2015

Beskrivelse af konferencen ”Udvikling af den offentlige sektor” – juni 2015

Konferencen ”Udvikling af den offentlige sektor” blev afholdt i Nuuk den 4.-5. juni 2015.

 

Evaluering af strukturreformen

Resume: evaluering af strukturreformen

Høringsmateriale

Kommunalt demokrati i Grønland

 

Herunder kan du finde taler og præsentationer fra konferencen:

 

Naalakkersuisuts visioner for udvikling af den offentlige sektor: Kim Kielsen, Formand for Naalakkersuisut

Kommunerne som borgernes indgangsport til det offentlige: Palle Jerimiassen, Formand for KANUKOKA

 

Konferencen ”Udvikling af den offentlige sektor” havde tre hovedtemaer:

 

1. Holdbar udvikling af den offentlige økonomi

- Klar styring og ansvarsplacering

- Stærke borgernære kommuner

- Hvad skal der til?

 

Overordnede udfordringer og sigtelinier: Andreas Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer

Principper for udligning: Henrik Rafn, BDO

 

2. Større og borgernære kommuner

- Hvad skal der til?

 

Kommunestrukturen set ud fra et lokaldemokratisk perspektiv: Ulrik Kjær, professor ved Syddansk Universitet

Evaluering af strukturreformen – vigtigste konklusioner: Henrik Rafn, BDO

 

Styrkelse af lokaldemokratiet og lokalt ejerskab til problemløsning:

Borgmester Ole Dorph

Borgmester Hermann Berthelsen

Borgmester Jørgen Wæver Johansen

Analyse af konsekvenserne af en eventuel kommunedeling: Henrik Rafn, på vegne af Deloitte

3. Bedre arbejdsdeling mellem Selvstyret og kommunerne

- Opgaveflytning og en effektiv og serviceorienteret offentlig sektor

- Konkrete initiativer

 

Bedre processer og organisering – digitalisering og fælles opgaveløsning:

Lars Dencker, Økonomi- og Personalestyrelsen

Dorte Bøge Sørensen, Digitaliseringsstyrelsen

Principper for flytning af opgaver mellem Selvstyret og kommunerne: KANUKOKA

Hans-Erik Bresson - Konkrete initiativer for at nedbryde barrierer prioriterede handlinger

 

4. Veje til vækst og nye jobs

- Værdiskabende indsatser og skabelse af flere vækstcentre

 

Vittus Qujaukitsoq - Infrastrukturtiltag for at understøtte en dynamisk erhvervsudvikling

 

Afrunding og konklusioner: Kim Kielsen, Formand for Naalakkersuisut