Konferencen om mindre bosteder – maj 2017

Beskrivelse af konferencen ”Alloriarta Kivitseqatigiillutalu – Lad os løfte i flok” – maj 2017

Konferencen om mindre bosteder ”Alloriarta Kivitseqatigiillutalu – Lad os løfte i flok” blev afholdt i Nuuk den 30.-31. maj 2017. Konferencen blev arrangeret i et samarbejde mellem Grønlands Selvstyre og KANUNUPE, og til konferencen deltog medlemmerne af bygdebestyrelserne, de fleste medlemmer af Naalakkersuisut, borgmestrene samt formænd for overgangsudvalg.

 

Se hele programmet for konferencen her:

Programmet for ”Alloriarta Kivitseqatigiillutalu – Lad os løfte i flok”

 

”Alloriarta Kivitseqatigiillutalu – Lad os løfte i flok” havde tre hovedtemaer:

 

1. Fremtidens bygder og mindre bosteder

Hvad skal bygder og mindre bosteder gøre for i samspil med kommunerne og Selvstyret at bevare deres eksistensgrundlag i fremtidens Grønland?

 

2. Skabelse af gode rammer for reel erhvervsudvikling, forsyning og levedygtige private arbejdspladser

Hvilke konkrete tiltag kan der gøres, for at forbedre rammerne for erhvervsudvikling og forsyning i bygderne?

 

3. Trygge og udviklende levevilkår for børn og unge

Hvordan kan bygder og mindre bosteder bevare den yngre del af befolkningen for at sikre stedets tiltrækningskraft og udviklingsmuligheder?

 

Taler og fremlæggelser fra konferencen kan findes herunder:

 

Åbning af konferencen

Erik Jensen, Naalakkersuisoq for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger

Hans Enoksen, Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi

 

Fremtidens bygder og mindre bosteder

Miljøforhold i bygderne: Kim Kielsen, Formand for Naalakkersuisut

Flere muligheder og mere ansvar lokalt: Maritha Eugenius, Kommuneqarfik Sermersooq

Vi vil og vi kan: Jens Kristian Therkelsen, KANUNUPE (på grønlandsk)

 

Skabelse af gode rammer for reel erhvervsudvikling, forsyning og levedygtige private arbejdspladser

Muligheder for erhvervsudvikling og arbejdspladser: Kåre Henriksen, Center for Arktisk Teknologi

Forsyningsniveauet i dag og i fremtiden: Peter Grønvold Samuelsen, KNI A/S

 

Trygge og udviklende levevilkår for børn og unge

Uddannelsesløft i bygder – mod på fremtiden: Palle Lennert, NUIKI

De uddannelsesmæssige udfordringer i bygderne: Simon Lennert, Uddannelsesstyrelsen

Indsatser og samarbejde i bygderne på socialområdet: Sara Olsvig, Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen

 

Sammenfatning og en række konkrete anbefalinger fra konferencen