Indenrigsanliggender

Beskrivelse af Indenrigsanliggender

Indenrigsafdelingens opgaver kan deles i fire områder:

1 Lovgivning

Indenrigsafdelingen er ansvarlig for lovgivning om kommunale forhold, såsom kommunal styrelse, kommunal inddeling og borgerråd uden for den kommunale inddeling. Derudover er Indenrigsafdelingen ansvarlig for lovgivning om valg til Inatsisartut, kommunalbestyrelser, lokaludvalg, borgerråd, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer samt tinglysning og ekspropriation.

Herunder finder du undersider med links til relevant lovgivning som Indenrigsafdelingen er ansvarlig for:

Kommunale forhold

Valg
Tinglysning
Ekspropriation


2 Rådgivning

Indenrigsafdelingen er ansvarlig for rådgivning og tilsyn med kommunerne. Indenrigsafdelingen rådgiver således kommunerne om styrelsesforhold, herunder sammensætning i udvalg, habilitetsspørgsmål samt vederlag og pension for borgmestre, kommunalbestyrelsesmedlemmer, bygdebestyrelsesmedlemmer m.v. Afdelingen rådgiver også kommunerne omkring reglerne for borgerligt ombud.

Kommunernes hjemmesider kan findes herunder:

3 Valg

Indenrigsafdelingen er ansvarlig for sikring af valghandlingerne i forbindelse med valg til Inatsisartut samt borgerrådet i Pituffik. Desuden er afdelingen ansvarlig for drift og udvikling af valg.gl, som benyttes til at opsamle afstemningsresultater fra alle afstemningssteder i Grønland.

I forbindelse med de kommunale valg bliver der afholdt valg til kommunalbestyrelserne, bygdebestyrelserne og menighedsrepræsentationerne. Ansvaret for de kommunale valg blev den 1. januar 2013 overdraget til kommunerne.

Valg til Inatsisartut

Oversigt over afstemningssteder ved seneste valg til Inatsisartut
Inatsisartuts Udvalg til Valgs Prøvelse
Valgbøger fra tidligere valg

 

De kommunale valg omfatter:

1. Valg til kommunalbestyrelse

2. Valg til bygdebestyrelse
3. Valg til menighedspræsentation

Valg til Folketinget
Hjemmesiden https://valg.gl/4 Sekretariatsbetjening

Indenrigsafdelingen er ansvarlig for sekretariatsbetjening af en række råd, nævn m.m.:
Kommunernes Tilsynsråd
Valgnævnet
Valgbarhedsnævnet
Den Politiske Koordinationsgruppe
Styregruppe for indsatsen efter katastrofen i Uummannaq-området i juni 2017
Følgegruppe for mindre bosteder
Ekspropriationsudvalget

Rapporter, oversigter og skabeloner


5 Kommunale vedtægter

6 Råd, nævn og bestyrelser med kommunale repræsentanter

7 Andre departementers tilsyn med kommunerne

8 Andet
Konferencen om mindre bosteder – maj 2017
Konferencen om udvikling af den offentlige sektor

Analyser
BDO: Kommunedelingsrapport Qaasuitsup 2016

Deloitte: Rapport om opdeling af Kommuneqarfik Sermersooq
Resumé: Analyser af konsekvenserne ved en opdeling af Qaasuitsup Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq

 

Redegørelser
Redegørelse for samarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne


Forretningsorden for styrelsesvedtægt for kommunalbestyrelser
Normalforretningsorden for kommunalbestyrelser
Normalstyrelsesvedtægt

Stadfæstelse og kundgørelse af kommunale vedtægter
Vejledning om stadfæstelse og kundgørelse af kommunale vedtægter
Køreplanen for den typiske tilblivelse af en kommunal vedtægt med hjemmel i lov eller bekendtgørelse