Hvad er Forsoning i Groenland

Grønlands forsoningskommission arbejder ud fra følgende definition af forsoning:

"Forsoning er en proces, hvorigennem det grønlandske samfund bevæger sig væk fra et tankesæt, der er en følge af kolonihistorien, ved at skabe forståelse for nutidens sociologiske problemstillinger. Forsoningsprocessen skal skabe plads til en fælles fremtid for den grønlandske befolkning – på tværs af geografi, generationer, grupper og enkeltpersoner. Forsoningskommissionen skal derfor skabe rammer for handlinger til rummelighed, gensidig respekt og frisættelse på baggrund af, hvad befolkningen har fortalt." Forsoning er en overordnet proces, som omfatter:

• At få bevidsthed om historien og dens indvirkning på nutiden.

• En forståelse af fortiden for at komme videre mod en fælles fremtid.

• En langsigtet proces til forandring af samfundet.

• (Gen)opbygning af relationer.

• En proces med anerkendelse af at huske og lære af fortiden.

• Accept og anderkendelse.

• Frisættelse.

• Forsoning er både et mål og en proces.