Forsoning om hvad og for hvem

Forsoningskommissionen arbejder ud fra et værdigrundlag om, at der er forskel på, hvordan den koloniale kontekst samt udviklingen i Grønland har været oplevet og fortsat opleves på forskellige steder samt på tværs af generationer, grupper og enkeltpersoner. Ud fra den grundtanke er kommissionen klar over, at der vil være forskel på behovet for forsoning, ligesom der kan være en del af befolkningen, som ikke føler et behov for det.

I og med at der skal igangsættes en proces hen imod større forståelse borgerne imellem og en større bevidsthed om eget udgangspunkt for at opnå større anerkendelse borgerne imellem i fremtiden, er det derfor vigtigt at have et udgangspunkt om, at der eksisterer forskellige "hukommelser" på tværs af forskellige gruppers forskellige selvfølelse, identitet og behov for det foreliggende.

Tilgangen til den interne forsoning i Grønland tager udgangspunkt i, at man kan forsone sig med og at forsoning kan ske mellem. Kommissionen arbejder derfor ud fra fire grundlæggende tilgange:

1. Forsoning med sig selv og egen baggrund

2. Forsoning med egen historie

3. Forsoning grupperne imellem, i det grønlandske samfund

4. Forsoning generationerne imellem

Forsoning kan ske, hvis forskellige grupper i samfundet når til enighed om, hvilken form for forsoning der skal ske. Det er derfor vigtigt for forsoningskommissionen at identificere områder, der kan danne grobund for selve forsoningsprocessen.