Forfatningskommission

Naalakkersuisut har nedsat en Forfatningskommission.

Forfatningskommissionen skal udarbejde en betænkning, som skal omfatte et udkast til en forfatning, der kan gælde for et kommende selvstændigt Grønland.

Kommissionen består af syv medlemmer udnævnt af Naalakkersuisut efter indstilling fra de partier, som blev repræsenteret ved sidste Inatsisartut valg.

Kommissionen har på halvårlig basis indrapporteringspligt til Naalakkersuisut om fremdriften i arbejdet.

Kommissionen tilrettelægger selv sit arbejde, herunder muligheden for nedsættelse af arbejdsgrupper. Kommissionen betjenes af et sekretariat, til hvilket der i Finansloven for 2019 er afsat en bevilling på hovedkonto 20.01.13 Forfatningskommission- og Sekretariat.

Kommissoriet for Forfatningskommissionen blev godkendt i Naalakkersuisut fredag den 23. marts 2019, efter høring i Inatsisartuts Udvalg vedr. Forfatningskommissionen. Det kan findes på dette link.

Kommissorium for Grønlands Forfatningskommission

Forudsætninger for rammerne i kommissoriet for Forfatningskommissionens arbejde