Qaqortoq 9. februar

Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen og Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen holdt dialogmøde i Campus Kujalleq og borgermøde i forsamlingshuset i Qaqortoq den 9. februar 2016.

Dialogmøde i Campus Kujalleq kl. 14.30

Ca. 60 studerende i Campus Kujalleq deltog i dialogmødet, som varede i 3 timer.

Kim Kielsen indledte mødet med Naalakkersuisuts politiske målsætninger samt faktuelle tal omkring gennemførelsesrater på de forskellige uddannelser og uddybning af de politiske mål på uddannelsesområdet.

Knud Kristiansen fremførte vigtigheden af videreudvikling af Qaqortoq by som uddannelses by. Der var gode tegn på udvikling ved, at der var meget byggeri i gang, og at der var et fremtidig lufthavnsbyggeri samt plan om udbygning af kollegiekapaciteten i Qaqortoq.

De studerendes input og spørgsmål spredte sig fra:

 • manglende praktikpladser,
 • turismeudvikling i Kommune Kujalleq,
 • ønske om udvidelse af telekommunikation,
 • forebyggelse af selvmord,
 • alkoholproblemer i samfundet,
 • fiskeri kvoter og bæredygtighed,
 • råstofudvinding,
 • brug af de uddannede i ledende stillinger – job garanti, og
 • grønlandisering

Afslutningsvis fremførte Kim Kielsen, at udvikling i vort land ikke er et ansvar som politikerne alene kan løfte. Til gengæld kræves det at alle er med til at løfte og sammen viser en retning for den yngre generation. Vigtigheden af at komme hinanden ved, vise interesse for hinanden og se positivt på fremtiden og ikke kun have fokus på de negative, blev fremhævet af formanden for Naalakkersuisut. 

Om Børnenes År siger Kim Kielsen, at 2016 var udråbt til Børnenes År for at vise, at børn er vores vigtigste ressourcer og Naalakkersuisut har en holdning om at alle børn skal trives i vort land.

Borgermøde i Forsamlingshuset kl. 19.

Ca. 100 borgere deltog i borgermødet.

Kim Kielsen indleder mødet med appel til borgerne om deres aktive deltagelse i både debat og involvering i samfundsudviklingen. De helt uacceptable dystre tal vedrørende omsorgssvigt og misbrug af børn i hele landet blev fremhævet særskilt.

Sammenholdet må styrkes og genoplives. Vi har kun overlevet i vores barske land fordi vores forfædre har været gode til at stå sammen og drive værket sammen.

2016 er udråbt til Børnenes år for at vise at børn er vores vigtigste ressourcer og vi mener at alle børn skal trives i vores land.

Spørgsmålene fra deltagerne handlede bl.a. om:

 • social- og sundhedsbetjening,
 • trafikbetjening,
 • boligforsyning,
 • manglende praktikpladser,
 • turismeudvikling i Kommune Kujalleq,
 • ønske om udvidelse af telekommunikation,
 • forebyggelse af selvmord,
 • alkoholproblemer i samfundet,
 • fiskeri kvoter og bæredygtighed,
 • råstofudvinding,
 • brug af de uddannede i ledende stillinger – job garanti
 • grønlandisering