Paamiut 14.-16. juni

Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen deltog og uddelte eksamensbeviser i Piareersarfik. Det var glade og håbefulde unge mennesker, som med beviser i hånden var klar til at starte enten på erhvervsuddannelse eller GU i Nuuk.

Derudover besøgte formanden for Naalakkersuisut sundhedscentret, hvor planer om sambygning af ny alderdomshjem blev gennemgået. Besøget blev brugt som anledning til at fortælle om rekrutteringsvanskeligheder med sundhedspersonalet på alle niveauer i Paamiut. Dette afhjælpes fra Dronning Ingrids Hospital, både med læger og sygeplejersker.

Borgermøde i forsamlingshuset Taqqissuut den 15. juni 2016 om aftenen

Borgermødet med overskriften Nærdemokrati gennemført med ca. 50 borgere.

Formanden for Naalakkersuisut gennemgik Naalakkersuisuts politik på baggrund af koalitionsaftalen. Der blev fremlagt et oplæg vedr. nærdemokrati - se præsentation - og borgerne fik mulighed for at besvare spørgsmål om emnet med clickere. Se spørgsmål og svar her.