Qeqertarsuaq 9. juni

Møde med lederne i erhvervslivet i Qeqertarsuaq

Erhvervsledere både fra de offentlige og private virksomheder var inviteret til at fortælle om hverdagen i en mindre by i en stor kommune. Der kom ca. 25 til dialogmødet. Forandringen i erhvervslivet i byen som følge af kommunesammenlægningen blev fortalt. Konklusionen for hvad lederne føler var meget klar, byen - tidligere Qeqertarsuaq kommune - er degraderet til bygdestatus til borgernes store frustration.

 

Borgermøde i Forsamlingshuset kl.19.00

Ca. 80 borgere deltog i borgermødet.

Borgergruppen bød formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen, borgmester i Qaasuitsup Kommunia og flere kommunalbestyrelsesmedlemmer velkommen til deres by og glædede sig over de fornemme gæster. Ved samme lejlighed afleverede de 289 underskrifter, for at understrege deres frustrationer over trafikforholdene til og fra Qeqertarsuaq.

Kommunalpolitikerne, som deltog under besøget i Qeqertarsuaq og Aasiaat, valgte ikke at have en rolle under borgermødet, andet end at være til stede og lytte med.

Kim Kielsen takkede for velkomsten og udtrykte sin glæde over endelig at være kommet til Qeqertarsuaq, som han længe havde planlagt. Han gennemgik kort Naalakkersuisuts politiske målsætninger. Efterfølgende var der en præsentation vedr. deling af Qaasuitsup Kommunia - se præsentation - og afstemningsudstyr clickere blev brugt til at få besvaret nogle spørgsmål. Se spørgsmål og svar her.

Spørgsmålene fra borgerne handlede bl.a. om social- og sundhedsbetjening, trafikbetjening, boligforsyning samt fangst og fiskeri. Lokale spørgsmål og forringet borgerbetjening efter kommunesammenlægning fyldte meget.

 • Lægning af vandrør i Qeqertarsuaq er kraftigt forsinket eller er helt gået i stå fordi det ikke er planlagt. Befolkningen og parterne ønsker medinddragelse. Der er store mangler i kloaklægningen.

 • Der er stor utilfredshed i de nu efterhånden meget dårlige veje, som før kommunesammenlægningerne blev vedligeholdt. Planerne over prioriteringer mellem byerne er for utydelige.
 • Affaldshåndteringen i Qeqertarsuaq er virkelig dårligt – der bliver ikke afbrændt affald, så de samles bare. Henvendelser til Ilulissat bliver ikke besvaret. Natrenovationsforholdene er misligholdt – det bør tilpasses nutiden.

 • Beredskabet er virkelig dårligt med hensyn til bygden Kangerluk.

 • Der bør være bedre oplysning vedrørende BSU-huse med hensyn til udlejning og rettigheder ved renovering. Ikke mindst hvad angår tilsyn.

 • Husleje for de over 40 år gamle INI A/S-boliger er fastsat, som om de er nye. Det bør ændres – det bør debatteres.

 • Kommunesammenlægningerne skabte ulighed.

 • Opgaver blev ikke flyttet.

 • Tavshedspligten bliver brugt som forhindring i mellem de offentlige myndigheder.

 • Royal Greenland betaler fiskerens andel, når de indhandler til Royal Greenland. Det emne er afklaret med Royal Greenland og svar derfra er sendt til spørgerne.

 • Fiskerne er ikke beskyttet eksempelvis vedrørende pension.

 • Trafiksituationen i Qeqertarsuaq blev diskuteret meget – det er tydeligt at servicekontrakterne bør tilpasses – manglende tilpasning stopper udvikling.

 • Følelsen af at være en yderdistrikt forværres, fordi der ikke er interesse for det

 • Uddannelse – for hvem?

 • Forskelsbehandling ved uddeling af licenser eksempelvis til hellefisk – reglerne bør blive tydeliggjort.

 • Brug af handicappede til 25 kr. i timen er ikke passende.

 • Hvornår indføres selvstændighed?

Læs pressemeddelelse og se billeder fra turen i nord.