Aasiaat 10. juni

Borgermøde i Aasiaat blev afholdt den 10. juni 2016 kl. 19 i Forsamlingshuset hvor ca. 60 borgere deltog.  

Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen indledte mødet med at fortælle om hvor glad han var for endelig at møde borgere i Aasiaat og glædede sig til at få input fra dem om virkeligheden og udfordringerne i Aasiaat. Han fortalte, at han især var glad for, at han fra om formiddagen har besøgt Kitsissuarsuit og oplevet lidt af livet i et mindre bosted i Diskobugten.

Efter kort oplæg omkring nærdemokrati - se præsentation - blev spørgsmål besvaret af deltagerne ved brug af clickere. Se spørgsmål og svar her.

Spørgsmålene fra borgerne handlede bl.a. om muligheder for privatisering af teleområdet og andre selvstyreejede virksomheder til udlægning af ansvarsområder til kommunerne som led af kommunesammenlægningen til spørgsmål om bl.a. social- og sundhedsbetjening. Om trafikbetjening, boligforsyning samt fangst og fiskeri.

Lokale spørgsmål om forringet borgerbetjening efter kommunesammenlægning fyldte meget. Men også emner som udvidelse af fiskefabrik, til forædling af fisken i stedet for bare at sende det ubearbejdet ud af landet, turismeudvikling med udgangspunkt i Aasiaat samt reaktion på børneåret som anses for at være rigtig godt, blev behandlet under borgermødet. Borgerne ønsker dog opfølgning på f.eks. med fokus på forholdende for forældre, som skal være dem der skal varetage barnets tarv. Generelt ønsker borgerne at blive inddraget i beslutnings processerne.

Formanden for Naalakkersuisuts budskab til befolkningen er, at Naalakkersuisut under ingen omstændigheder vil acceptere, de tidligere omtalte dystre tal fra Grønlands Statistik, og at han derfor har udråbt 2016 til Børnenes år for at få fokus på børnenes vilkår. Dette er for at understrege at børn er vores vigtigste ressourcer og at Naalakkersuisut har en holdning om at alle børn skal trives og have det godt i vores land.

Læs pressemeddelelse og se billeder fra turen i nord.