Retningslinjer for god selskabsledelse

Retningslinjerne skal være med til at sikre, at de selvstyreejede aktieselskaber ledes professionelt og i overensstemmelse med de strategiske rammer ejeren fastlægger. Professionaliseringen skal sikre selskabet og ejeren bedst muligt mod økonomiske tab, som historisk har ramt en del selvstyreejede aktieselskaber. Samtidig skal professionaliseringen skabe vækst i produktiviteten og arbejdspladser i samfundet.

Der er væsentlige sammenfald mellem retningslinjen for selvstyreejede aktieselskaber og anbefalinger for børsnoterede selskaber, idet mange af disse anbefalinger er udtryk for almindelige sunde principper for virksomhedsdrift.

Retningslinjerne skal skabe større åbenhed omkring ledelsen af det enkelte selskab, så mytedannelse i samfundet minimeres. Selskaberne vil derfor én gang årligt offentliggøre en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes anbefalinger på deres hjemmeside.

”Retningslinjerne er udarbejdet i samarbejde med en arbejdsgruppe fra de selvstyreejede selskaber bestående af Karin Egede (Visit Greenland A/S), Pernille Fabricius (Royal Greenland A/S), Mikkili Skourup (KNI A/S) og Jens Andersen (Royal Arctic Line A/S).

Retningslinjer for god selskabsledelse i de Selvstyreejede aktieselskaber

Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber