Links

Konsulenttjenesten for landbrug, http://www.nunalerineq.gl/dansk/index-dansk.htm

INUILI, http://www.inuili.gl/da/

Neqi A/S, http://www.kni.gl/da/vores-virksomheder/om-neqi/

Det danske fødevareministerium, http://fvm.dk/

Det grønlandske arboret – Københavns Universitet, Skov & landskab,
http://ign.ku.dk/om/arboreter/arboret-groenland/

Skovplantninger i Sydgrønland – Københavns Universitet,
http://ign.ku.dk/om/arboreter/arboret-groenland/

Det svenske Jordbruksdepartement, http://www.regeringen.se/sb/d/1473

Det finske Jord- och Skogsbruksministeriet, http://www.mmm.fi/sv/index/virhe.html

Grønlands Statistik, http://www.stat.gl/default.asp?lang=da