Fokusområder

I Naalakkersuisuts koalitionsaftale fremgår det at vores selvforsyning af grønsager, kød samt levnedsmidler skal udbygges. Antallet af køer og lam der skal slagtes skal udvides. Det er Naalakkersuisuts ønske at arbejde tæt sammen med Landbrugsrådet i udviklingen af landbruget.

Der er udfordringer for landbruget, dette giver behov for en fremadrettet indsats på en række områder. Nedenfor er angivet fokusområder som skal medvirke til at sikre landbrugserhvervet muligheden for vækst, som afspejler de behov, som forbrugere har for produkter fra erhvervet og som i videst muligt omfang harmonerer med andre ønsker til samfundsudviklingen.

  • Bedre incitamentsstrukturer for erhvervets udøvere, for herigennem at opnå en bedre ressource- og kapacitetsudnyttelse af såvel offentlige som private investeringer i landbrugssektoren.
  • Smidiggørelse af administration og regelforenkling, blandt andet ved smidiggørelse af forvaltningen. Anvende bedre IT-løsninger i administrationen og lempe reglerne på landbruget i relevant omfang.
  • Målrettede initiativer omkring innovation og produktudvikling ved blandt andet at forbedre samspillet mellem SPS og andre erhvervsfremmeaktører og virksomhederne, samt en fortsat kompetent udvikling af Konsulenttjeneste for Landbrug.
  • Styrket kompetenceudviklingsindsats gennem øget fokus på uddannelse og efteruddannelse af erhvervsudøvere.
  • Sætte focus på omkostningsreducerende tiltag, f.eks. øget anvendelse af vand- og solenergi samt øge grovfoderproduktionen.

Det er hensigten at udfordringerne skal søges løst i tæt samarbejde med erhvervet selv, igennem Savaatillit Peqatigiit Suleqatigiissut – De samvirkende Fåreholderforeninger (SPS) og Landbrugsrådet