ESU-tilskud - erhvervsfremmelån/tilskud


ESU er økonomisk hjælp til fiskere, fangere og landbrugere, og kan bestå både af et rentebærende erhvervsfremmelån med tilskud, og af et rente- og afdrags frie lån

Du har følgende muligheder:

  • Hvis du har et ESU-lån kan få 35 procent i tilskud af afdraget, hvis du betaler til tiden. Hvis du for eksempel skal afdrage dit ESU-lån med 1.000 kroner og du gør det til tiden, vil tilskuddet på de 35 procent udgøre 350 kroner. Det vil sige, at du skal betale forskellen mellem 1.000 kroner og 350 kroner – nemlig 650 kroner. Betaler du ikke inden for tidsfristen, skal du betale hele afdraget på de 1.000 kroner.
  • Søge om tilskud til en erhvervsjolle. Jollen skal være mellem 16 og 19 fod. Du skal have været erhvervsfisker eller -fanger i mindst to år, og du bor et sted, hvor der er mangel på fiskere. Bor du i Qaanaaq området eller i Østgrønland, er tilskuddet på 84 procent af erhvervsjollens pris. For resten af Grønland er tilskuddet på 75 procent erhvervsjollens pris.
  • Søge om tilskud til landbrugsbygninger, aftægtsbolig, driftsmateriel, udgifter til håndværkere. Erhvervsbygninger - tilskud op til 15 procent. Selvbyggerhus – tilskud op til 95 procent. Jordforbedringsarbejder – for at få tilskud skal Landbrugskonsulenterne vurdere arbejdet. Tilskuddet afhænger af hvor meget jord, der er tale om. 

Vil du søge om ESU-tilskud, skal du sende din ansøgning til Departementet for Fiskeri og Fangst og Departementet for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug. 

Du kan få hjælp til at søge om tilskud enten hos erhvervskonsulenten i din kommune eller KONFIFA (konsulenttjeneste for fiskere og fangere) eller NUSI, (konsulenttjenesten for landbrugere.

Du har pligt til at meddele ændringer i dine forhold. Har du uberettiget modtaget tilskud, kan du risikere at skulle betale det tilbage.

Du risikerer at skulle betale tilskuddet tilbage hvis:

  • Du ikke overholder betingelserne for ESU-tilskud
  • Du har solgt din erhvervsjolle inden for seks år, fra du modtog tilskuddet
  • Du pantsætter din erhvervsjolle
  • Du ikke kan dokumentere din brug af erhvervsjollen de seneste 12 måneder

Klage


Har du fået afslag på en ansøgning om ESU, kan du klage hvis:

  • Du mener, afslaget er givet på et forkert grundlag
  • Du mener, der er kommet nye informationer, som vedrører din ansøgning

Du skal klage skriftligt senest 14 dage, efter du har fået afslag.
Klagen skal sendes til Departementet for Fiskeri og Fangst og Departementet for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug.

Husk at begrunde din klage.

Du får svar, når din klage er blevet behandlet.

Er du ikke tilfreds med Departementets afgørelse om din klage, kan du forelægge sagen for Ombudsmanden.