National og international fiskeripolitik

Naalakkersuisut-områdets politik vedrørende Fiskeri, Fangst og Landbrug omfatter alle de levende ressourcer i Grønland.

Fiskeripolitikken omfatter udnyttelse og bevarelse af fiskeressourcerne

Der er fokus på følgende overordnede forhold

  • Nationale og internationale forpligtelser for bæredygtig udnyttelse
  • Et bedst muligt samfundsøkonomisk udbytte
  • En hensigtsmæssig fordeling mellem de erhvervsmæssige og den rekreative udnyttelse

Politikken indenfor fiskeriområdet har som hovedmålsætning at sikre det størst mulige vedvarende samfunds­økonomiske udbytte af fiskeressourcerne. Der lægges vægt på ressourcernes bevarelse og reproduktion, den rationelle og sæsonmæssigt bedste udnyttelse.

En anden hovedmålsætning er at sikre en hensigtsmæssig og øget udnyttelse af naturens rigdomme der stammer fra fiskeressourcerne.

Målsætningerne efterleves ved løbende undersøgelser af den ressourcemæssige og økonomiske udvikling inden for erhvervene med efterfølgende udarbejdelse af forslag til en ny eller ændret regulering af og kontrol med områderne.

Endvidere er det vigtigt for Naalakkersuisut at øge selvforsyningen, som undersøges og udvikles. Dette er med ønske om at mindske afhængigheden af importerede fødevarer.

Det er herunder en målsætning at virke for, at de regler, der gælder for udøvelse af det kystnære og havgående fiskeri, til enhver tid er udformet på en måde, der sikrer erhvervet optimale betingelser for udnyttelse af de til rådighed værende fiskeressourcer på et biologisk bæredygtigt grundlag.

Udnyttelsen af ressourcerne skal planlægges på en måde, der harmonerer med de aktuelle og planlagte ændringer af kapaciteten i såvel den havgående og kystnære flåde som i produktionsanlæggene.

Fiskeripolitikken udøves og gennemføres generelt efter samråd og forhandling med fiskeriets organisationer og andre relevante instanser.

Det er Naalakkersuisut-områdets vurdering at grundlaget for eksportindtægter for Grønland ikke vil ændre sig markant de næste 10-15 år, således vil fiskeriet fortsat stå for al primær egenindtægt for Grønland.

Med hensyn til internationale relationer er det målsætningen at sikre størst mulig viden og erfaring med henblik på, at varetage Selvstyrets interesser i internationale organisationer og under internationale forhandlinger omkring fiskeriregulering og fiskerirettigheder.

Den internationale bevågenhed, som Grønland oplever for tiden omkring udnyttelsen af levende ressourcer vurderes ikke at blive mindre i nær fremtid.