Koncession til sportsfiskeri

Koncession til sportsfiskeri efter fjeldørred (Salvelinus alpinus) giver eneret til at arrangere sportsfiskeri for personer der ikke har fast ophold i Grønland, hvilket tildeles i medfør af Inatsisartutlov nr. 20 af 22. november 2011 om koncession til sportsfiskeri.

Med en koncession vil det være muligt for en turistvirksomhed, der arrangerer sportsfiskeri for udlændinge (som udlændinge regnes i denne sammenhæng også personer bosat i Danmark) at sikre, at der ikke kommer andre grupper eller individer af udenlandske sportsfiskere til en elv, hvortil der arrangeres sportsfiskerturisme.

Koncessionen er en aftale mellem Naalakkersuisut, Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug (APNN) og en virksomhed, der giver virksomheden retten til at sælge sportsfiskeri efter fjeldørred til turister.

Koncessionen er ikke tiltænkt som ret til eget sportsfiskeri eller et privat sportsfiskerkonsortium. Koncessionen gælder udelukkende salg af sportsfiskeri til turister, ikke af mængder til konsum. Indehaveren af koncessionen kan frit videresælge fiskeretten i elven til sportsfiskere på dagsbasis, eller som vedkommende ønsker.

Hensigten med koncession er at tilbyde et eksklusivt produkt, der kan sælges til turister og derved øge omsætning i forbindelse med turisme, både for koncessionshaver samt for lokalsamfundet i form af afledte indtægter.

Koncession tildeles til et område, hvorfra der fiskes fra land. Koncessionen vil være afgrænset til et nærmere bestemt område. Koncessionsområdet vil oftest være en elv, men der er mulighed for, at der tildeles koncession til en inderfjord eller til en sø, der har forbindelse med en elv eller til en kombination af en elv og en sø.

Tildeling af koncession medfører ikke begrænsning i brugen af elven for herboende. Det vil sige, at der ikke vil være begrænsning for danske og udenlandske statsborgere med fast bopæl i Grønland, og som har haft fast ophold i Grønland i mindst 2 år. Det lokale ørredfiskeri i koncessionselven kan altså fortsætte som altid.

Koncessionsområder er udpeget af kommunen og har forinden været i offentlig høring.