Fiskeriafdelingen

Stemningsbillede

Afdeling for fiskeri varetager forvaltningsmæssige og udviklingsmæssige opgaver, i relation til det grønlandske fiskerierhverv. Afdelingen varetager forvaltningen og reguleringen af såvel grønlandske og udenlandske fartøjers fiskeri i grønlandske farvande. Som led heri administrerer afdelingen kvoter og licenser. Endvidere forestår afdelingen behandling af ansøgninger om indsættelse af indhandlingsfartøjer. I international sammenhæng indgår forhandling af bilaterale fiskeriaftaler og deltager i arbejdet i regionale fiskeriorganisationer.

Læs mere om fiskeriafdelingen her.

Sagsområder:

  • Lovgivning, forvaltning og administration af national og internationalt fiskeri, herunder beskyttelses- og udnyttelsesaspektet
  • De overordnede opgaver vedr. den nationale og internationale fiskeripolitik
  • Fastsættelse, forvaltning og administration af TAC og kvoter
  • Udviklingstiltag, udmøntning mv. omkring området levende fiskeri
  • Produktionsanlæg på land og bygdeproduktion, forvaltning og administration af disse
  • Overordnet vedr. Råd, nævn, arbejdsgrupper, udvalg og konferencer
  • De overordnede opgaver, forberedelse samt opfølgning af regionale, bilaterale og internationale konventioner, aftaler