Forvaltningsplaner

Naalakkersuisut har fastlagt retningslinjer for forvaltningsplaner for fiskearter i Grønland som inkluderer ramme for grundlag, procedure og minimumsindhold og som danner grundlag for arbejdet med forvaltningsplaner i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Naalakkersuisut arbejder generelt på, at sikre en mere effektiv og stabil forvaltning af fiskerierne i Grønland for at sikre den bedst mulige udnyttelse af de fælles fiskeressourcer til fordel for hele det grønlandske samfund. Derfor pågår et arbejde i Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug for at udarbejde forvaltningsplaner for alle fiskerier, både kystnært og havgående.

Forvaltningsplaner:

Art
Område
Forvaltningsplan  
 Status
Torsk Sydvest- og Østgrønland     
 link  Gyldighedsperiode 2021-2023
Hellefisk, havgående 
Vestgrønland
 link  Gyldighedsperiode 2021-2025
Rejer
Vestgrønland
 link  Gyldighedsperiode 2021-2025
Stenbider
Vestgrønland
   Revidering under udarbejdelse. Forventes færdig marts 2021
Krabber, kystnært   
Vestgrønland   link  Gyldighedsperiode 2021-2025
Laks Grønland    Under udarbejdelse