Forvaltningsplaner

Naalakkersuisut arbejder generelt på, at sikre en mere effektiv og stabil forvaltning af fiskerierne i Grønland for at sikre den bedst mulige udnyttelse af de fælles fiskeressourcer til fordel for hele det grønlandske samfund. Derfor pågår et arbejde i Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug for at udarbejde forvaltningsplaner for alle fiskerier, både kystnært og havgående.

Forvaltningsplaner:

Art
Område
Forvaltningsplan  
 Status
Torsk Sydvest- og Østgrønland     
 link  Gyldighedsperiode 2019-2021
Hellefisk, havgående 
Vestgrønland
 link  Gyldighedsperiode 2018-2020
Rejer
Vestgrønland
 link  Evalueres hvert 3. år. Næste evaluering i 2020
Stenbider
Vestgrønland
 link  Næste revurdering i 2020
Hellefisk, indenskærs    
Vestgrønland     Fisheries Improvement Project (FIP) i gang
Krabber, kystnært       Under udarbejdelse