Fiskerirådet

Fiskerirådet afgiver udtalelser til Naalakkersuisut om alle nye tiltag indenfor fiskerireguleringen i Grønland. Fiskerirådet består af repræsentanter for fiskerierhvervet.

Rådet kan på eget initiativ opfordre Naalakkersuisut til at komme med nye tiltag eller ændre på eksisterende lovgivning. Rådet kan endvidere tage spørgsmål op vedrørende fiskerisektoren, der ikke forudsætter en videre behandling i Naalakkersuisut. Rådets formand kan på rådets vegne komme med offentlige udtalelser om fiskeripolitiske spørgsmål.

Rådet behandler ikke spørgsmål om tvistigheder mellem et eller flere medlemmer. Naalakkersuisut hører fiskerirådet i sager, der vedrører §§ 5, 7, 9, 10, 11, 13 18, 20, 22 og 23 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri.

Fiskerirådet er sammensat på følgende måde: GA (Grønlands Arbejdsgiverforening) med tre repræsentanter, KNAPK (Sammenslutningen af Fiskere og Fangere i Grønland) med tre repræsentanter.

Følgende deltager som faste tilforordnede: Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Grønlands Fiskerilicenskontrol, Grønlands Naturinstitut, Departementet for Finanser, Departementet for Indenrigsanliggender, Natur & Miljø, Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, SIK, De Grønlandske Kommunernes Landsforening (KANUKOKA) og NUSUKA (Nunaqavissut Suliffiutillit Kattuffiat). AVATAQ (Grønlands natur & miljøforening) deltager når dagsordenen indeholder emner som er af interesse for AVATAQ.

Formanden udpeges på skift af GA og KNAPK, mens næstformanden udpeges af den organisation der ikke har formandsposten. Rådets sekretariat varetages af Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

Fiskerirådets formand kan tilforordne ekspertise fra Pinngortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut) og Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) og andre relevante institutioner eller personer med en særlig viden om emner, der skal behandles i Fiskerirådet.