Betalingsjagt

Turister og lokale, som ønsker en guidet jagt, kan komme på trofæjagt i Grønland mod at købe et trofæjagtsarrangement hos autoriserede betalingsjagtsarrangører.

Der findes i dag omkring 30 autoriserede betalingsjagtarrangører i Grønland. Aktiviteten foregår primært i Kangerlussuaq området med trofæjagt, primært på moskusokse fra hundeslæde om vinteren og almindelig jagt på moskusokse samt rensdyr om sommeren. Der foregår også trofæjagt i Naternaq i Vestgrønland, Ivittuut i det sydlige Grønland samt Ittoqqortoormiit i Østgrønland. Det er også muligt, at komme på trofæjagt i Nuuk området. I øvrige dele af Grønland, er mulighederne afhængig af etablering af betalings­arrangører.

Betalingsjagtarrangementer udbydes i samarbejde med forskellige rejsebureauer eller individuelt af en trofæjagtsarrangør. Hvis du vil på trofæjagt skal du opfylde forskellige krav. Under erhvervs­om­råder/Fangst og jagt er der beskrivelse af hvilke krav der stilles for at kunne tage på betalingsjagt i Grønland: Link til erhvervsområder/Fangst og jagt/Betalingsjagt.

Lovgivning
Landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt. Loven angiver bl.a. retningslinjer for ret til fangst og jagt, samt regler for betalingsjagt.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 19. august 2002 om betalingsjagt og –fiskeri fastlægger de nærmere regler og krav for tildeling af autorisation samt krav til udførelse af betalingsjagtarrange­menter.