Ansøgningsvejledning

Når der laves låneansøgning, skal der ud over udfyldt låneansøgning vedlægges følgende dokumenter:
  • Tilbud fra leverandøren
  • De sidste 3 års indtægter/regnskab, og de næste 3 års budgetter.
Særligt i forbindelse med ophugningsstøtte, skal følgende betingelser overholdes.
  • Have deltaget aktivt i det grønlandske fiskeri og ikke have overdraget kvoteandele de sidste 2 kalenderår.
  • Fartøjet skal være 25 år eller ældre.
  • Der skal vedlægges værdisættelse af fartøjet og tilbud fra ophuggeren.