Erhvervsstøtteafdelingen

Stemningsbillede

Afdeling for Erhvervsstøtte varetager lovgivnings- og forvaltningsmæssige opgaver vedr. landbrugs- fiskeri og fangererhvervet i Grønland. Erhvervsfremme og udviklingsopgaver rettet mod landbrugssektoren, men også erhvervsstøttelån indenfor fiskeri og fangstområdet, herunder forvaltning og administration. Afdelingen forestår således varetagelse af ESU støtteordningen, fiskerifinansieringspulje, genetableringsstøtte samt ophugningsstøtteordningen. Udviklingsstøtte til landbrugserhvervet og indhandlingstilskud til lam og får.

Sagsområder:

  • Lovgivning og forvaltning vedr. landbrug, fåre- og renavl
  • De overordnede opgaver vedr. landbrugspolitik
  • Erhvervsfremme rettet mod landbrugssektoren, herunder forvaltning og administration
  • Indhandlingstilskud til lam og får, opfølgning af udmøntningen
  • Landbrugsrådet og underliggende institutioner, herunder møder og konferencer

Læs mere om muligheden for Erhvervsstøtte fra det offentlige her.

Se også www.sullissivik.gl