Skatte- og Velfærdskommissionen

I erkendelse af de meget store indkomstforskelle i samfundet og på baggrund af erfaringerne med de offentlige støtte- og tilskudsordninger etablerede Naalakkersuisut en skatte- og velfærdskommission, som havde til opgave at komme med forslag til initiativer til en generel højnelse af borgernes velfærd, særligt blandt de økonomisk dårligst stillede familier.

Kommissionen afleverede en midtvejsrapport i maj 2010 og den endelige rapport i marts 2011. Herudover udgav kommissionen en række baggrundsrapporter.

Beskrivelse af kommissoriet samt dens medlemmer

Kommissorium for og organisering af arbejdet i Skatte- og velfærdskommissionen 
Medlemmer af kommissionen, tilforordnede og sekretariat for kommissionen

Rapporter


Den endelige betænkningDiskussionsoplæg (25. maj 2010) 
Torben M. Andersens plancher ved fremlæggelse af diskussionsoplæg (25. maj 2010) 
Baggrundsrapporten (30. juni 2010)

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland i 2007 - Arbejdspapir (28. juli 2010) 
Læs også Torben M. Andersens kronik i Sermitsiaq/AG