Seminar om gæld og gældsafvikling og workshop om offentlig hjælp oktober 2016

Der blev afholdt en seminar om mål for reform omkring offentlig hjælp og workshop om gæld og gældsafvikling den 22. og 23. oktober 2016

Finansdepartementet og Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale anliggender og Justitsvæsen holdt en seminar og workshop om reformer af offentlig hjælp den 22. og 23. oktober i Nuuk

Seminaret om reform omkring offentlig hjælp var dels være en politisk drøftelse omkring behov, mål og sigtelinjer samt fokusområder for det kommende reformarbejde, som dels tager afsæt i koalitionsaftalen, dels Holdbarheds- og Vækstplanen anbefalinger på området.

Administrativ workshop om gæld og gældsafvikling, som tager afsæt i opfølgning på et beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse, der vurderer mulighed og hensigtsmæssighed i forhold til at etablere en institution, der skal rådgive og hjælpe folk med personlig økonomisk gæld.

Rapporten om gæld og gældsafvikling søges afleveret til Inatsisartut november 2016 efter endt høring og afvikling af workshoppen, så anbefalinger herfra kan indgå.

Program for seminar og workshop

Notat om overvejelser til reform om offentlig hjælp

Gældsredegørelse 2016 udkast af den 27. september 2016

Lørdag den 22. oktober 2016

Indlæg fra Randi Vestergaard Evaldsen Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer

Indlæg fra Vittus Qujaukitsoq Naalakkersuisoq for Erhverv,Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender

Indlæg fra Martha Lund Olsen Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen

Indlæg fra Anders Blaabjerg, Grønlands Statistik

Indlæg fra Jess G. Berthelsen, SIK

Indlæg fra Brian Buus Pedersen, GE

Paneldebat temaer

Indlæg fra Peter Hansen, Finansdepartementet

Indlæg fra Keun Hwang, Grønlands Statistik

Indlæg fra Kim Neumann Nielsen, Skattestyrelsen

Indlæg fra Claus Espersen, Qeqqata Kommunia

Indlæg fra Henrik Rafn, INI A/S

Indlæg fra Liselotte Bøhm, Grønlands Politi

Workshop om optimering på boligomådet

Søndag den 23. oktober 2016

Indlæg fra Lovísa Òsk prastadóttir, Ombudsmand Gældsrådgivning

Indlæg fra Stine Hartmann og Lars Christiansen, Bo-Vest

Workshop om en mulig grønlandsk model for gældsrådgivning

Indlæg fra Grethe H. Nielsen, Kommuneqarfik Sermersooq

Indlæg fra Jens K. Lyberth, Royal Greenland A/S

Workshop med grupper

Gruppe 1 matchgruppesystemet

Gruppe 2 Sammenhngende og incitamenter

Gruppe 3 Kombinationsproblematikken

Gruppe 4 Transparens og effektmåling