Selvstændighed

Naalakkersuisut har i oktober 2016 besluttet at udpege en Naalakkersuisoq for Selvstændighed. Ansvaret for arbejdsområdet er placeret i Departementet for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug.

Det fremgår af Koalitionsaftale 2016-2018, at ”Grønland er uigenkaldeligt på vej mod selvstændighed og denne proces kræver ikke alene politisk stabilitet, men også national samling. Parterne er enige om at fremføre forslag til ny forfatning ved udgangen af denne valgperiode.”

Forberedelse af en grønlandsk forfatning er et emne, som Naalakkersuisut prioriterer. Selvstændighed handler imidlertid også om mange andre emner, fx kultur og økonomi, og går dermed på tværs af en række sagsområder i Selvstyret.

Forberedelse af en forfatning for Grønland

Inatsisartut har i forbindelse med efterårssamlingen 2016 givet Naalakkersuisut bemyndigelse til at nedsætte en forfatningskommission (EM 2016/39). Forud for debatten offentliggjorde Naalakkersuisut den 19. november 2016 Redegørelse for nedsættelse af en grønlandsk forfatningskommission. Pressemeddelelsen herom kan læses her.

Formålet med redegørelsen er at give et godt grundlag for drøftelser i Inatsisartut om nedsættelse af en forfatningskommission. Redegørelsen beskriver, hvordan en forfatningskommission kan nedsættes, og beskriver forslag til kommissionens arbejde.

Redegørelsen er udarbejdet efter debatter i Inatsisartut i 2011 og 2015 om selvstændighed og forberedelse af en forfatning for Grønland (EM 2011/61/72 og EM 2015/62/111/138).

Ifølge Selvstyreloven fra 2009 kan ”beslutning om Grønlands selvstændighed træffes af det grønlandske folk.”

Uddeling af kulturprisen
Billede: Overrækkelse af Selvstyreloven, 2009.

Naalakkersuisoq for Selvstændighed Suka K. Frederiksen besøgte i november 2016 Færøerne for at hente inspiration om forfatningsarbejde. 

Her ses hun sammen med den færøske Lagmand Aksel V. Johannesen. Se pressemeddelelsen her.