Samfundsøkonomisk konsekvensvurdering

De analyser der nu vil blive anvendt i de politiske prioriteringer gør det muligt at sammenholde de økonomiske gevinster og ulemper for samfundet. Det er en måde at samle komplicerede problemstillinger på en overskuelig måde. Men netop fordi problemstillingerne ofte er komplicerede og fordi mange vigtige effekter ikke nemt kan omsættes til kroner og ører, så skal der også udarbejdes analyser af den sociale og miljømæssige bæredygtighed samt analyser af de regionale og nationale effekter.

Analyserne skal gennemføres for større anlægsinvesteringer der finansieres gennem finansloven. Analyserne vil også lægges til grund for Naalakkersuisuts vurdering af investeringer der gennemføres af kommunerne og selvstyreejede selskaber, der kræver tilskud, lånetilsagn eller påvirker landskassen i øvrigt.

Vejledning til samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger