Politisk Økonomisk Beretning

Naalakkersuisut skal i henhold til budgetloven fremlægge en årlig Politisk-Økonomisk Beretning på Inatsisartuts forårssamlinger.

Udover at belyse Grønlands Selvstyres økonomi og den generelle udvikling i indtægter og udgifter, er formålet at foretage en analyse af økonomi- og aktivitetsudviklingen på et eller flere centrale udgifts- og indtægtsområder, herunder i forhold til finanslovens forudsætninger.

Beretningen har til hensigt at øge informationen om Grønlands Selvstyres økonomi og danne grundlag for en kvalificeret debat om den økonomiske udvikling i Selvstyret og i Grønland som helhed.

Beretningen har også til hensigt at synliggøre særlige problemområder og udviklingstendenser, og skal i henhold til lovgivningen have en form, så den kan indgå i Naalakkersuisuts og Inatsisartuts overvejelser om den økonomiske udvikling og prioritering.

Naalakkersuisuts Politisk-Økonomiske Beretning skal ses i sammenhæng med Naalakkersuisut’s arbejde med forslag til finanslov.

Økonomisk Redegørelse 2021

Politsk Økonomisk Beretning 2020

Politisk Økonomisk Beretning 2019

Økonomisk Redegørelse 2018

Politisk Økonomisk Beretning 2017

Politisk Økonomisk Beretning 2016

Politisk Økonomisk Beretning 2015

Politisk Økonomisk Beretning 2014

Politisk Økonomisk Beretning 2014 bladreudgave

Politisk Økonomisk Beretning 2013

Politisk Økonomisk beretning 2012

Politisk Økonomisk beretning 2011

Politisk Økonomisk beretning 2010