Overenskomstkommissionen

Formålet med kommissionen er at fremlægge anbefalinger, der samlet kan reducere de ressourcer, som anvendes på overenskomstforhandlingerne og gøre overenskomstopbygningen mere hensigtsmæssig under hensyn til de ansatte og de lokale arbejdspladsers behov.