2020

Økonomisk Råds temaseminar den 1. februar 2020 på Hotel Hans Egede i Nuuk

GØR seminar 1. februar 2020 program

Muligheder og udfordringer for Grønland i den globale økonomi
- formand for Økonomisk Råd Torben M. Andersen

Vedvarende energi som eksempel på succesfuld importsubstitution og som eksportpotentiale - hvad skal der til i praksis?
- Jørgen Skov Nielsen, Departementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked og Claus Andersen-Aagaard, Nukissiorfiit

CO2NEUTRALITET OG CO2INDUSTRI ? Et feasibilitystudie af Rambøll Fonden og Rambøll Energi
- Christian Riber, Rambøll

Grønlands udenrigspolitik udfordringer og muligheder
- Inuuteq Holm Olsen, Departementet for Udenrigsanliggender

Konjunkturudviklingen og udsigter for de kommende år.
- Najaaraq Christiansen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Råds Formandskab

Fremskrivninger af uddannelsesområdet og arbejdsmarkedstilknytningen
- Søren Bjerregaard og Mitdlarak Lennert, Økonomisk Råds formandskab.

Det Digitale Grønland
- Julie Rademacher, Tele Greenland A/S

Digitalisering og arbejdsmarked
- Bo Colbe, Deloitte.

Attavik
- John Siegstad, Poul Jørgen Holm og Jeanne Holm, Attavik