2019

Slides fra Økonomisk Råds seminar i Hotel Hans Egede i Nuuk den 19. januar 2019

GØR seminar januar 2019 program

Indledning og baggrund for valg af tema ved formanden for Økonomisk Råd, professor Torben M. Andersen.

Landingsbanebyggerier i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq – trafikforventninger (hvad er sket på Færøerne) samt forventet efterspørgsel efter lokale kompetencer og arbejdskraft. Indlæg ved direktør Steffen Ulrich-Lynge.

Projektchef Aviaaja Karlshøj Knudsen og bestyrelsesmedlem Jákup Sverri Kass, Kalaallit Airports A/S.

Erhvervsmæssige perspektiver og handlemuligheder for Grønland, når passagertransporten til og fra landet ændres fra 2023. Indlæg ved Uffe Palludan, Palludan Fremtidsforskning.

Bæredygtig turismeudvikling. Hvordan gør turismebranchen sig klar til de nye muligheder og hvilke rammebetingelser bør eventuelt tilpasses på turismeområdet. Indlæg ved Hans Peter Lennert, Avanaata Kommunia.

Finansiering af projekter - nogle erfaringer set fra låntagers side. Indlæg ved Ida Helliesen, medlem af Økonomisk Råds formandskab.

Konjunkturudviklingen og udsigter for det kommende år. Indlæg ved Anders Møller Christensen & Najaaraq Christiansen, medlemmer af Økonomisk Råds formandskab.

Hvad ved vi om ledigheden og beskæftigelsen nationalt, lokalt og branchemæssigt, og hvordan får vi øget viden til brug for planlægning i samfundet. Indlæg ved Anders Blaabjerg, chef for Grønlands Statistik og medlem af Økonomisk
Råds formandskab.


Muligheder for at øge udbuddet af arbejdskraft. Indlæg ved Søren Bjerregaard, medlem af Økonomisk Råds formandskab.

Overvejelser om det fremtidige arbejdskraftsbehov i fiskerisektoren. Indlæg ved Claire Armstrong, medlem af Økonomisk Råds formandskab.

Konkrete initiativer for at øge udbuddet af arbejdskraft: