Økonomisk råd

Seminarer

Slides fra Økonomisk Råds seminar i Hotel Hans Egede i Nuuk den 19. januar 2019

GØR seminar januar 2019 program

Indledning og baggrund for valg af tema ved formanden for Økonomisk Råd, professor Torben M. Andersen.

Landingsbanebyggerier i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq – trafikforventninger (hvad er sket på Færøerne) samt forventet efterspørgsel efter lokale kompetencer og arbejdskraft. Indlæg ved direktør Steffen Ulrich-Lynge.

Projektchef Aviaaja Karlshøj Knudsen og bestyrelsesmedlem Jákup Sverri Kass, Kalaallit Airports A/S.

Erhvervsmæssige perspektiver og handlemuligheder for Grønland, når passagertransporten til og fra landet ændres fra 2023. Indlæg ved Uffe Palludan, Palludan Fremtidsforskning.

Bæredygtig turismeudvikling. Hvordan gør turismebranchen sig klar til de nye muligheder og hvilke rammebetingelser bør eventuelt tilpasses på turismeområdet. Indlæg ved Hans Peter Lennert, Avanaata Kommunia.

Finansiering af projekter - nogle erfaringer set fra låntagers side. Indlæg ved Ida Helliesen, medlem af Økonomisk Råds formandskab.

Konjunkturudviklingen og udsigter for det kommende år. Indlæg ved Anders Møller Christensen & Najaaraq Christiansen, medlemmer af Økonomisk Råds formandskab.

Hvad ved vi om ledigheden og beskæftigelsen nationalt, lokalt og branchemæssigt, og hvordan får vi øget viden til brug for planlægning i samfundet. Indlæg ved Anders Blaabjerg, chef for Grønlands Statistik og medlem af Økonomisk Råds formandskab.

Muligheder for at øge udbuddet af arbejdskraft. Indlæg ved Søren Bjerregaard, medlem af Økonomisk Råds formandskab.

Overvejelser om det fremtidige arbejdskraftsbehov i fiskerisektoren. Indlæg ved Claire Armstrong, medlem af Økonomisk Råds formandskab.

Konkrete initiativer for at øge udbuddet af arbejdskraft:


Økonomisk Råds seminar i Hotel Hans Egede i Nuuk den 27. januar 2018

Gør seminar januar 2018 program

Oplæg om Konjunkturudviklingen. Betydningen af fiskepriser og mængder. Indlæg ved Anders Møller Christensen, medlem af Økonomisk Råds formandskab.

"Harvest Control Rules". Norske erfaringer med forvaltning af fiskeressourcer. Ved Peter Gullestad, 

som er fagdirektør i Norges Fiskeridirektorat i Bergen og tidligere direktør for Fiskeridirektoratet

i Oslo.

Kortfattede supplerende oplæg fra 3 oplægsholdere om forvaltning af fiskeressourcer

Oplæg om uddannelsesniveau og udfordringer ved Søren Bjerregaard, medlem af Økonomisk

Råds formandskab

Oplæg fra forskellige sektorer oplæg om tilvejebringelse af kompetencer som grundlag for

innovation, fornyelse og vækst. 

Nedenstående links til online streaming

Grønlandsk:

https://greenland.adobeconnect.gl/oekonomiskraad2018kal/

Dansk:

https://greenland.adobeconnect.gl/oekonomiskraad2018dan/

Slides fra Økonomisk Råds seminar i Hotel Hans Egede i Nuuk den 28. januar 2017

Gør seminar januar 2017 program

Aktuelle konjunkturudsigter ved Anders Møller Christensen Økonomisk Råd

Muligheder og begrænsninger for udvikling af en selvbærende økonomi ved Torben M. Andersen

Gjenoppbyggingen av den Nord-øst arktiske torskebestanden – lærdom og gjenstående job ved Claire Armstrong Økonomisk Råd

Uddannelsesefterslæbet ved Søren Bjerregaard Økonomisk

Ervevspolitikk og Eierskapspolitikk Prisipper og praktsik erfaring fra Norge ved Ida Helliesen Økonomisk Råd

Mineprojekter og Grønlands konkurrencedygtighed ved Ole Christiansen råstofrådgiver i Kommune Kujalleq

Innovation og entreprenørskab i forbindelse med erhvervsudvikling ved Christian Wenneche specialkonsulent Greenland BusinessSlides fra Økonomisk Råds seminar i Hotel Hans Egede i Nuuk den 9.april 2016

GØR seminar april 2016 program

Velkomst og indledning ved formanden for Økonomisk Råds formandskab, Torben M. Andersen

Offentligt ejede virksomheder Internationale erfaringer Anders Møller Christensen Økonomisk Råd

Erhvervsvilkår og effektivitet: internationale erfaringer Søren Bjerregaard, Økonomisk Råd

Modernisering af den offentlige sektor i Danmark, ved Stig Henneberg, Finansministeriet

Modernisering af den offentlige sektor i Grønland, ved Peter Hansen, Finansdepartementet

Kompetenceudvikling og produktivitet i kommunerne, ved direktør HP Barlach Christensen KANUKOKA

Uddannelse som en forudsætning for øget produktivitet, ved departementschef Mikael Kristensen, Departementet for Uddannelse

Overvejelser om OPP og om produktivitetsudvikling ved Henrik Thomasen, Finansministeriet

Arbejdskultur og produktivitet i fiskeindustrien, ved Jens K. Lyberth, Royal Greenland

Muligheder for anvendelse af OPP, ved John Jakobsen, Grønlandsbanken


Videoer fra seminaret 2016

http://greenland.adobeconnect.gl/p8x5eqlbk1r/


http://greenland.adobeconnect.gl/p6zo9kxw9lb/http://greenland.adobeconnect.gl/p3hhdftjq5f/


Policy briefs 2016

Her kan du streame og downloade oplæg fra miniseminaret http://digitalimik.gl/da/Digitaliseringsstrategi/Temaer/Tema-3/ERPpisariillisaaneq/Miniseminar

 

Slides fra Økonomisk Råds seminar i Hotel Hans Egede i Nuuk den 21. februar 2015

Program for miniseminaret 2015

Velkomst ved formanden for Økonomisk Råds formandskab, Torben M. Andersen

Udviklingen i kommunerne siden strukturreformen i 2009. Spørgsmålet er nu, om kommunerne har kompetencer og volumen til at overtage store og komplekse opgaver fra selvstyret. Ved direktør HP Barlach Christensen, KANUKOKA

Befolkningsfremskrivninger for kommunerne. Ved statistikchef Anders Blaabjerg, Grønlands Statistik 

Holdbarhedsvurderinger for de enkelte kommuner. Ved kontorchef Søren Bjerregaard, Økonomi og Indenrigsministeriet.

Strukturpolitik i Kommune Kujalleq - at tænke i sammenhænge og måle effekt. Ved råstofchef Keld Jensen

Overvejelser om ændringer i den mellemkommunale udligning. Ved Lise Burchardt, BDO

Indhold i og opfølgning på kommuneaftaler i Danmark, og overvejelser om budgetlofter. Endvidere samspil mellem udligning i bloktilskudssystemet, i den mellemkommunale udligning og i andre systemer. Ved afdelingschef Niels Jørgen Mau Pedersen, Økonomi- og Indenrigsministeriet
Slides fra Økonomisk Råd's seminar i Hotel Hans Egede i Nuuk den 22. marts 2014

Programmet for miniseminaret

Boliger -  Subsidier og Tilskud af Torben M. Andersen

Potentiel boligefterspørgsel af Søren Bjerregaard

Privat udleje i Nuuk af Martin Ben Shalmi

Boligsituationen udenfor Nuuk af Laust Løgstrup

Finansiering og Realkredit af Martin Kviesgaard

20/20/60 Lån af Anders M. Christensen

Renovering og Vedligehold af Carsten Pietras

 

Slides fra Økonomisk Råd's seminar i Hotel Hans Egede i Nuuk den 19. januar 2013

Program for miniseminaret

Naturressourcer - ressourceforbandelse eller selvbærende økonomi? af Torben M. Andersen

Mobilitetsundersøgelsen samt et historisk og geografisk perspektiv på mobilitet og migration af Klaus Georg Hansen

Offentlig økonomi demografi og vandringer af Søren Bjerregaard og Anders Møller Christensen

Finansieringsmuligheder og -begrænsninger af Martin Kviesgaard

Uddannelses- og beskæftigelsesinitiativer og indsatser for at styrke den faglige mobilitet af Mikael Kristensen

Offensiv fiskeripolitik og strukturrationalisering af Jens K. Lyberth