Program og slides

Program for Økonomisk Råds seminar den 27. januar 2018 fra kl. 10.00 til kl. 16.00 på Hotel Hans Egede i Nuuk. Juaaka Lyberth er moderator for seminaret.

 

10.00.   Indledning ved formanden for Økonomisk Råd, professor Torben M. Andersen.

 

10.10.   Oplæg om konjunkturudviklingen. Betydningen af fiskepriser og mængder. Indlæg ved 

              Anders Møller Christensen, medlem af Økonomisk Råds formandskab.

 

10.30.   "Harvest Control Rules". Norske erfaringer med forvaltning af fiskeressourcer. Ved Peter 

               Gullestad, som er fagdirektør i Norges Fiskeridirektorat i Bergen og tidligere direktør for 

               Fiskeridirektoratet i Oslo.     


11.10.   Spørgsmål

             

11.20.   Kaffepause.

 

11.30.   Kortfattede supplerende oplæg fra 3 oplægsholdere om forvaltning af fiskeressourcer, 

              Peder Munch Pedersen/Talepapir, Ole Aggo Markussen og Emanuel Rosing.

 

12.10.   Spørgsmål og diskussion

 

12.20.   Frokost.

 

13.20.   Oplæg om uddannelsesniveau og udfordringer ved Søren  Bjerregaard, medlem                                             

              af Økonomisk Råds formandskab.  

 

13.50.   Oplæg fra forskellige sektorer oplæg om tilvejebringelse af kompetencer som grundlag      

              for innovation, fornyelse og vækst. Afbrydes af kaffepause 14.30-14.45.

               15.20.   Hvorfor lykkes det nogle innovative virksomheder at skabe vækst og udvikling?    

              Karsten Høy, Greenland Holding og Greenland Venture.


15.40.   Afrunding ved formanden for Økonomisk Råd, Torben M. Andersen.